Een gelukkige klantervaring in het gehele creatieproces

Fase 1: Ontwerpen

Hierin komt alles samen waar de studio de opdrachtgever bij nodig heeft. Er zijn gemiddeld zo’n vijf overleggen die gaan van ontwerpuitgangspunten tot en met de materialisatie. Deze worden uitgewerkt en verbeeld in plattegronden, 3D’s en sfeerbeelden, waarbij de opdrachtgever een beter beeld krijgt van het gehele plan. De stalenkamer mag hierin niet ontbreken, hier worden kleuren en materialen bij elkaar uitgezocht om tot een mooi geheel te komen. Aan het einde van deze fase wordt alles vastgelegd in een fasedocument.

Fase 2: Volharden

Een wat minder aansprekende fase voor de opdrachtgever, de fase waarin vergunningen worden aangevraagd. Achter de schermen wordt geregeld dat er straks zorgeloos gebouwd kan gaan worden. Deze fase loopt parallel aan fase 3.

Fase 3: Uitwerken

In deze fase vindt de verfijning plaats: de technische tekeningen worden verwerkt tot een technisch ontwerp. De diverse stukken worden integraal besproken met alle betrokken partijen, zodat iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Zo wordt ervoor gezorgd dat de droom in de volgende fase gerealiseerd kan worden.

Fase 4: Realiseren

De bouw start – hierin komt alles wat tot nu toe op papier staat, tot leven. Dankzij de goede voorbereiding en planning zijn de meeste vragen nu beantwoord en wordt de droom verwezenlijkt. Tijdens de bouw is de studio op esthetisch gebied betrokken.

Fase 5: Styling

Dan is het tijd voor de finishing touch: de styling. Studio Kees Marcelis adviseert de opdrachtgever graag en gaat eventueel mee op pad. Een grote verbouwing of zelfs een nieuw huis mag immers wel bekroond worden met een smaakvol interieur dat – vanzelfsprekend – met de smaak van de opdrachtgever als uitgangspunt wordt gecombineerd en gekozen.